دپارتمان زبان های خارجی

دپارتمان زبان های خارجی

(انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی ، ترکی استانبولی )

برگزاری دوره های ( EPT- MSRT & IELTS -TOEFL )

اعطای مدرک تافل از ETS آمریکا سن (6-18 سال )

نماینده INTESOL  انگلستان ( دوره  TKT Pluse  )

بازدید: 11

 © Mehregan_Team  All rights reserved